Fang sol. Spre lys!
Fang solstråler i denne boksen og spre kos, varme og lys! Når solen har gått ned i horisonten, setter du på boksens lokk og dermed har du en liten boks full av sol!


Svevende lanterne
Vakkert, stille og lett stiger denne lanternen mot himmelen når du tenner den!


Borat Mankini
Østeuropeisk tekstilindustri på sitt beste i form av en Borat Mankini! En julegave til den modige mann!
Personvern

Denne erklæringen gjelder for behandling av personopplysninger som Julegaveronline.com («Julegaveronline» eller «vi») samler inn om deg, som kan komme for eksempel via våre nettsider (inkludert sosiale nettverk som tilhører tredjepart), elektronisk post, øvrige kontakter med oss,  via tredjepart og fra allment tilgjengelig informasjon.

Vi verner om din personlige integritet. Denne erklæringen regulerer hvordan vi samler inn, benytter og beskytter opplysninger om deg og hvordan du kan ivareta dine rettigheter. Vi ber deg ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller synspunkter rundt denne personvernerklæringen.

Ved henvisning til lov refererer vi nedenfor til Den generelle databeskyttelsesforordningen (eng. General Data Protection Regulation, GDPR) og annen gjeldende norsk databeskyttelseslovgivning.

1. Hvilke opplysninger samler vi inn om deg?

Med «personopplysninger» menes opplysninger som angår deg og som kan identifisere deg.

I denne personvernerklæringen bruker begrepene «personopplysninger» og «opplysninger om deg» synonymt og om hverandre.

Vanligvis kan du benytte deg av nettsiden vår uten å gi oss andre opplysninger enn de rent tekniske.

De personopplysningene om deg som samles inn, kan være:

Tekniske opplysninger om din enhet eller internettoppkobling – for eksempel IP-adresse, informasjonskapsler (cookies), geografisk plassering og innloggingsopplysninger.

Informasjon om din brukeratferd – som søkemønsteret ditt og aktiviteter på nettstedet, svartiden din for sider og hvordan du benytter deg av tjenestene våre.

2. Informasjon om informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapsler (cookies), elektroniske bilder og lignende sporingsteknikker på nettsiden vår og i epostkommunikasjonen vår. For mer informasjon om hvordan vi benytter informasjonskapsler (cookies) og lignende, kan du se cookie-informasjonen vår her [ Cookies]

3. Hvem gir vi dine opplysninger til?

Vi behandler personopplysningene dine med den største forsiktighet, og opplysningene dine benyttes kun av oss og utvalgte tredjeparter.

Tredjeparter som vi hyrer inn for å hjelpe oss med å drive virksomheten vår (som for eksempel til Google Analytics).

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS krever at det aktuelle landet har en avtale med EU/EØS, at landet vurderes å ha tilstrekkelig databeskyttelseslover eller at vi har inngått avtale med en aktuell tredjepart om at de må tilpasse seg EU-kommisjonens godkjente klausuler angående beskyttelsen av den personlige integriteten. Du finner en liste over godkjente tredjeland og standardklausuler på EU-kommisjonens hjemmeside og på svenske Datainspektionens hjemmeside om overføring av data til tredjeland.

4. Dine rettigheter

I henhold til lov har du rett til å be om informasjon om de personopplysningene vi har om deg etter at du har identifisert deg og tydelig oppgitt hvilken informasjon du ønsker å se. En slik forespørsel skal være skriftlig, personlig signert og sendes til den adressen som er oppgitt nedenfor under punkt 10. Vi vil så fort som mulig, og senest i løpet av 1 måned, besvare henvendelsen din. I de tilfellene der vi ikke kan oppfylle forespørselen din, vil vi gi deg beskjed om det, samt hvorfor.

Dersom du mener opplysningene om deg er feilaktige eller ufullstendige, har du ut fra loven rett til å henvende deg til oss med et krav om rettelse. Vi vil korrigere eller oppdatere dine opplysninger så fort som mulig innenfor rimelighetens grenser.

Du har også rett etter loven til å få opplysningene dine fjernet eller kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine, samt tilbakekalle eventuelle samtykker. Du har også ut fra loven rett til å få overført (portert) de personopplysningene du har gitt oss.

Du har rett til å innvende mot den behandlingen av personopplysningene dine som vi gjør med støtte i interesseavveining, inkludert profilering. Vi må da, etter at du har spesifisert hvilken behandling du innvender mot, vise at det finnes interesser som veier tyngre. Du har på samme måte rett til når som helst å innvende mot behandlingen av personopplysningene dine som gjøres i forbindelse med direktemarkedsføring.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer kun personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig ut fra de formålene som følger av denne personvernerklæringen eller så lenge som det kreves i henhold til lover og avtaler. Personopplysningene dine avvikles eller anonymiseres når de ikke lenger er relevante for de formål som de ble samlet inn for, eller når de ikke lenger er påkrevet i henhold til lover og avtaler.

6. Hva gjør vi for å beskytte personopplysningene dine?

For å hindre uautorisert tilgang, bruk, endring, ødeleggelse eller utlevering, har vi innført egnede standarder for å beskytte og sikre de opplysningene om deg som vi behandler. Handlingene gjøres for å hindre ikke-tillatt eller ulovlig behandling av opplysningene om deg og utilsiktet tap eller ødeleggelse eller skade på disse opplysningene. Julegaveronline bruker blant annet SSL (Secure Socket Layer), som innebærer at de bestillingene du gjør er krypterte.

Dersom det blir oppdaget brudd på personvernet, vil det i henhold til lov bli meldt til Datatilsynet, samt at du får beskjed.

7. Lenker til andre nettsider

Vær oppmerksom på at det på denne nettsiden kan finnes lenker til andre nettsider. Ved å følge en sånn lenke, kan du bli ledet til andre nettsider med andre regler for identitetsbeskyttelse enn det som er oppgitt i denne personvernerklæringen.

8. Endring av personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan oppdateres av oss. Dersom det gjøres vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi gi deg beskjed ved å plassere en tydelig melding på nettsiden eller annet egnet sted. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å holde deg informert om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

9. KontaktComments are closed.